FLIGHT HOTEL TOUR INSURANCE VIS HOW TO PAY CONTACT

วิธีชำระเงิน

1. โอนผ่านเข้าบัญชีบริษัท

- ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM

** เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์เอกสารการชำระเงิน (pay in slip) กลับมาที่ 02-7221740
พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยค่ะ

ธนาคารกสิกรไทย

 

 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคาร :
สาขา :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี :
ประเภทบัญชี :

ธนาคารกสิกรไทย
ตลาดพัฒนาการ
บริษัท ทราเวิลด์ซ่า จำกัด
708-2-38154-0
ออมทรัพย์

2. ชำระผ่านระบบบัตรเครดิต


3. ชำระเงินด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริษัท ทราเวิลด์ซ่า จำกัด
บริษัท ทราเวิลด์ซ่า จำกัด
เลขที่ 9 ซอยพัฒนการ 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

 

    ข้อมูลการเดินทาง     ตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศ ราคาถูก ประหยัดสุดคุ้ม

›› ข้อแนะนำก่อนการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อให้ได้ตั๋วราคาถูก
›› ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
›› E-Ticket
›› รถไฟต่างประเทศ
›› ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport)
›› เอกสารหลักฐานก่อนเดินทาง

›› ตั๋วเครื่องบินจีน ราคาถูก
›› ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ราคาถูก
›› ตั๋วเครื่องบินเกาหลีราคาถูก
›› ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ราคาถูก
›› ตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูก
›› ตั๋วเครื่องบินออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ราคาถูก
›› ตั๋วเครื่องบินอเมริกา ราคาถูก
›› ตั๋วเครื่องบินยุโรป ราคาถูก
© ALL RIGHT RESERVED www.traworldza.com
ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบิน ทั่วโลก ถูกที่สุดที่ Traworldza Tel. 02-7221739 Mobile. 088-2221568